Naszymi Klientami były między innymi następujące firmy:

Volkswagen
WPC Sp. z o.o. (GUCCI Timepieces S&M Seminar)
The Somfy Worldwide Annual Conference, The European Union Council Summit 2005
Galla Dinner "Book of the list"
Chinese Embassy
Wydawnictwo Didasko
Osoby prywatne
Kompania Weselna, Warszawa - Kreacja: ActivePC
Spacer
Spacer